facebook

Regulamin korzystania z porad online

 • Korzystanie z poradni online opiera się wyłącznie na korespondencji e-mail.
 • Warunkiem korzystania z usług online jest posiadanie własnego konta e-mail.
 • W trakcie wymiany korespondencji należy korzystać tylko z jednego adresu mailowego.
 • Korzystanie z poradni online jest płatne.
 • Wpłat w wysokości 35 zł należy dokonywać na konto Katarzyna Nagrabecka Life & Business Solutions 29 1020 2791 0000 7102 0232 9480
 • W celu uzyskania porady należy wypełnić formularz, dokładnie opisać problem, podać swój adres mailowy. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres porady@nagrabecka.pl
 • Odpowiedź jest udzielana w ciągu trzech dni od zaksięgowania wpłaty na koncie.
 • Jeśli odpowiedź nie dotrze na podany adres mailowy w określonym terminie proszę o kontakt.
 • Odpowiedzi udziela tylko i wyłącznie psycholog i doradca zawodowy. Jeśli zgłaszany problem wymaga interwencji innego specjalisty, Klient otrzyma taką informację i – jeśli zajdzie taka potrzeba – również informacje gdzie pomoc danego rodzaju może otrzymać.
 • Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Klienta, i wszelkich powierzonych informacji. Treść korespondencji nie zostanie w żadnym miejscu opublikowana ani udostępniona innym osobom (wyjątek może stanowić nakaz sądowy).
 • Usługodawca przestrzega Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa
 • W trosce o bezpieczeństwo Klienta odradza się korzystanie z komputera służbowego, kafejki internetowej czy innego komputera z którego korzysta wielu użytkowników