facebook

Dla Rodziców

Relacje z dzieckiem

RELACJE Z DZIECKIEM 

Zapraszam na konsultacje indywidualne oraz warsztaty dedykowane rodzicom związane z tematyką rozwoju dobrych relacji z dziećmi i komunikacji z dzieckiem, pomagające zrozumieć zachowania dziecka oraz własne postrzeganie tych zachowań i emocje, które temu towarzyszą.

Inspiracje – zarówno do bycia rodzicem jak i do pracy z innymi rodzicami -  czerpię z nurtu Pozytywnej Dyscypliny, Rodzicielstwa Bliskości, NVC (Porozumienia bez Przemocy), SELF-REG S.Shankera oraz współczesnej pedagogiki Jespera Juula.

„Wielu ludzi myśli, że dyscyplina (w konwencjonalnym rozumieniu) jest esencją rodzicielstwa. Ale to nie jest rodzicielstwo. Rodzicielstwo nie polega na rozkazywaniu dziecku, co ma robić gdy zachowuje się w naszej opinii niewłaściwie. Rodzicielstwo to zapewnienie takich warunków, w których dziecko może w pełni realizować swój ludzki potencjał" (Gordon Neufeld) 

Już dawno zauważono, że metody wychowawcze podobne do tresury, oparte na ścisłej kontroli, represjach, karaniu, czy stosowaniu nawet aktów przemocy wobec dziecka nie sprawdzają się i nie kształtują człowieka prawidłowo funkcjonującego w dorosłym życiu. Nie sprawdziło się również tzw.”bezstresowe wychowanie” nie dające dziecku bezpiecznego oparci i granic.

Mnie osobiście przekonują współczesne trendy będące efektem poszukiwań „złotego środka” pomiędzy tymi dwiema skrajnościami – podkreślające jednak ważność takich aspektów jak budowanie więzi, szacunek w relacjach, empatyczna komunikacja, zwrócenie się ku potrzebom, bycie autentycznym. 

"Najwięcej nadziei pokładam w wychowaniu, w którym rodzice stanowią dla dziecka autorytet, ale nie są autorytarni. W którym uznają swoją władzę i nie unikają wiodącej roli w rodzinie, ale dbają o autonomię dzieci." (Jesper Juul)

Moje artykuły znajdziesz na: https://wybierambliskosc.wordpress.com/

Warsztaty:

ulotka-cykl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __________________________________________________________________________________________________________

 Warsztat wstępny:

„Moje dziecko mnie nie słucha! Co robić?” – wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny. Narzędzia do szybkiego wprowadzenia w życie rodziny.

  • Odnosisz czasem wrażenie, że im więcej mówisz, tym bardziej dziecko Cię nie słucha?
  • Czujesz frustrację na myśl o kolejnej walce, którą musisz stoczyć aby dziecko wstało, ubrało się, wyszło z domu o zaplanowanej porze?
  • Czujesz narastającą złość a chcesz traktować dziecko ze spokojem i szacunkiem?

Przyjdź na warsztat wprowadzający do Pozytywnej Dyscypliny. Wyniesiesz z niego:

  • Zrozumienie dlaczego Twoje dziecko zachowuje się w niepożądany przez Ciebie sposób
  • Nową perspektywę na to, co możesz robić, jak reagować.
  • Kilka pomocnych narzędzi oraz informację, skąd możesz czerpać wiedzę i rozwiązania.

Jeśli przekonasz się do Pozytywnej Dyscypliny jako metody wychowawczej opartej na miłości, szacunku, budowaniu więzi, będziesz mógł uczestniczyć w kilkutygodniowym cyklu zaawansowanym.

Tymczasem zapraszam na intensywny 2,5-godzinny warsztat wprowadzający.

Koszt udziału w warsztacie - 20zł.

 


 

 

Psychodietetyka

1) Konsultacje dla Rodziców dotyczące:

- otyłości u dzieci

- dzieci „niejadków” i problemów z wdrażaniem nowych produktów w diecie dziecka

- kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

- niepokojących pierwszych oznak rozwijających się zaburzeń odżywiania

 

2) WARSZTATY DLA RODZICÓW - Udzielanie wsparcia dziecku z problemem nadwagi / otyłości

Grupa docelowa: rodzice dzieci z nadwagą / dzieci otyłych ~ 10-12 osób

Cele:

* psychoedukacja rodziców w zakresie udzielenia wsparcia dziecku z nadwagą,

* zapoznanie z czynnikami psychologicznymi mającymi wpływ na sposób odżywiania się,

* zwiększenie efektywności postępowania dietetycznego

* wzajemna wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci dotkniętych problemem otyłości

Zagadnienia:

* problemy dziecka z nadwagą i jego rodziców; otyłość – „coś więcej niż problem natury cielesnej” – związki między funkcjonowaniem psychicznym członków rodziny

* funkcje jedzenia w rodzinie; głód a apetyt; sprzeczne potrzeby w procesie redukcji wagi za pomocą diety

* rodzic jako „agent zmian” czyli jak wspierać dziecko w stosowaniu diety i kształtowaniu zdrowych nawyków; 

- rozmowy i zachowania wspierające,

- rodzinne nawyki

- atmosfera związana ze spożywaniem posiłków;

* rola kontroli rodzicielskiej – co pomaga a co szkodzi?

Czas trwania: ok. 3 h (można podzielić na 2 spotkania)

Zapraszam do zapisów na warsztaty: porady@nagrabecka.pl