facebook

Psychodietetyka

1) Konsultacje dla Rodziców dotyczące:

- otyłości u dzieci

- dzieci „niejadków” i problemów z wdrażaniem nowych produktów w diecie dziecka

- kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

- niepokojących pierwszych oznak rozwijających się zaburzeń odżywiania

 

2) WARSZTATY DLA RODZICÓW - Udzielanie wsparcia dziecku z problemem nadwagi / otyłości

Grupa docelowa: rodzice dzieci z nadwagą / dzieci otyłych ~ 10-12 osób

Cele:

* psychoedukacja rodziców w zakresie udzielenia wsparcia dziecku z nadwagą,

* zapoznanie z czynnikami psychologicznymi mającymi wpływ na sposób odżywiania się,

* zwiększenie efektywności postępowania dietetycznego

* wzajemna wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci dotkniętych problemem otyłości

Zagadnienia:

* problemy dziecka z nadwagą i jego rodziców; otyłość – „coś więcej niż problem natury cielesnej” – związki między funkcjonowaniem psychicznym członków rodziny

* funkcje jedzenia w rodzinie; głód a apetyt; sprzeczne potrzeby w procesie redukcji wagi za pomocą diety

* rodzic jako „agent zmian” czyli jak wspierać dziecko w stosowaniu diety i kształtowaniu zdrowych nawyków; 

- rozmowy i zachowania wspierające,

- rodzinne nawyki

- atmosfera związana ze spożywaniem posiłków;

* rola kontroli rodzicielskiej – co pomaga a co szkodzi?

Czas trwania: ok. 3 h (można podzielić na 2 spotkania)

Zapraszam do zapisów na warsztaty: porady@nagrabecka.pl 

 

 


powrót >