facebook

Relacje z dzieckiem

RELACJE Z DZIECKIEM 

Zapraszam na konsultacje indywidualne oraz warsztaty dedykowane rodzicom związane z tematyką rozwoju dobrych relacji z dziećmi i komunikacji z dzieckiem, pomagające zrozumieć zachowania dziecka oraz własne postrzeganie tych zachowań i emocje, które temu towarzyszą.

Inspiracje – zarówno do bycia rodzicem jak i do pracy z innymi rodzicami -  czerpię z nurtu Pozytywnej Dyscypliny, Rodzicielstwa Bliskości, NVC (Porozumienia bez Przemocy), SELF-REG S.Shankera oraz współczesnej pedagogiki Jespera Juula.

„Wielu ludzi myśli, że dyscyplina (w konwencjonalnym rozumieniu) jest esencją rodzicielstwa. Ale to nie jest rodzicielstwo. Rodzicielstwo nie polega na rozkazywaniu dziecku, co ma robić gdy zachowuje się w naszej opinii niewłaściwie. Rodzicielstwo to zapewnienie takich warunków, w których dziecko może w pełni realizować swój ludzki potencjał" (Gordon Neufeld) 

Już dawno zauważono, że metody wychowawcze podobne do tresury, oparte na ścisłej kontroli, represjach, karaniu, czy stosowaniu nawet aktów przemocy wobec dziecka nie sprawdzają się i nie kształtują człowieka prawidłowo funkcjonującego w dorosłym życiu. Nie sprawdziło się również tzw.”bezstresowe wychowanie” nie dające dziecku bezpiecznego oparci i granic.

Mnie osobiście przekonują współczesne trendy będące efektem poszukiwań „złotego środka” pomiędzy tymi dwiema skrajnościami – podkreślające jednak ważność takich aspektów jak budowanie więzi, szacunek w relacjach, empatyczna komunikacja, zwrócenie się ku potrzebom, bycie autentycznym. 

"Najwięcej nadziei pokładam w wychowaniu, w którym rodzice stanowią dla dziecka autorytet, ale nie są autorytarni. W którym uznają swoją władzę i nie unikają wiodącej roli w rodzinie, ale dbają o autonomię dzieci." (Jesper Juul)

Moje artykuły znajdziesz na: https://wybierambliskosc.wordpress.com/

Warsztaty:

cykl3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przeczytaj opinie uczestników poprzedniej edycji:

"Wspaniałe, rozwijające, motywujące, w bardzo przyjaznej atmosferze."
"Bardzo ciekawa forma przekazania wiedzy. Dużo przykładów, ćwiczeń, które potrafią pokazać problem. Miła, swobodna atmosfera."
"Dzięki warsztatom więcej ze sobą rozmawiamy, robimy narady rodzinne, na których rozmawiamy o swoich mocnych stronach i trudnościach."
"Dają konkretne narzędzia i metody.", "Możliwość zrozumienia siebie i dziecka, poszerzenia perspektywy."
"Bardzo pomocne w rozwiązywaniu problemów, dużo narzędzi. Cenne informacje, przećwiczone, bardziej zapadają w pamięć."
"Relacje między dziećmi i rodzicami ociepliły się. Zaczęliśmy więcej ze sobą rozmawiać, zauważać swoje problemy."
"Moja bramka do lepszej przyszłości dla mnie i dla całej mojej rodziny."
"Bardzo ważne, powinny być obowiązkowe dla każdego rodzica. Taki odpowiednik "szkoły rodzenia" w dalszym życiu. Otwiera oczy."

.........................................................................................................................................................................................................

Warsztat wstępny:

„Moje dziecko mnie nie słucha! Co robić?” – wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny. Narzędzia do szybkiego wprowadzenia w życie rodziny.

  • Odnosisz czasem wrażenie, że im więcej mówisz, tym bardziej dziecko Cię nie słucha?
  • Czujesz frustrację na myśl o kolejnej walce, którą musisz stoczyć aby dziecko wstało, ubrało się, wyszło z domu o zaplanowanej porze?
  • Czujesz narastającą złość a chcesz traktować dziecko ze spokojem i szacunkiem?

Przyjdź na warsztat wprowadzający do Pozytywnej Dyscypliny. Wyniesiesz z niego:

  • Zrozumienie dlaczego Twoje dziecko zachowuje się w niepożądany przez Ciebie sposób
  • Nową perspektywę na to, co możesz robić, jak reagować.
  • Kilka pomocnych narzędzi oraz informację, skąd możesz czerpać wiedzę i rozwiązania.

Jeśli przekonasz się do Pozytywnej Dyscypliny jako metody wychowawczej opartej na miłości, szacunku, budowaniu więzi, będziesz mógł uczestniczyć w kilkutygodniowym cyklu zaawansowanym.

Tymczasem zapraszam na intensywny 2,5-godzinny warsztat wprowadzający.

Koszt udziału w warsztacie - 25zł.

Najbliższe warsztaty: 21.09.2018 oraz 05.10.2018  (szczegóły na: www.facebook.com/nagrabecka)

 


 


powrót >